همایش های برگزار شده

همایش تحول در فرآیند ساخت و ساز- مبحث دوم

همایش تحول در فرآیند ساخت و ساز-آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان - مبحث دوم

اطلاعات همایش

 • بررسی سازمان‏های نظام مهندسی در حوزه بین الملل
 • مسئولیت‏های شهرداری و برون سپاری برخی خدمات فنی و مهندسی آن
 • انتخاب ناظر و مسئولیت‏های آن و بررسی چارچوب حرفه‏ای فرآیند نظارت بر پروژه‏های ساختمانی
 • تعریف خودسازندگان کوچک، سازندگان سرمایه گذار و پیمانکار کل
 • تعریف پروانه شهرسازی و ساخت و نحوه صدور آن
 • تبیین نقش نظارتی سازمان های نظام مهندسی ساختمان بر نحوه انجام خدمات فنی و مهندسی
 • تعریف کمیته کنترل ساختمان استان و نقش و وظایف آن
 • تثبیت حقوق همسایگان و بهره‌برداران از ساختمان علاقه‌مندان به مقررات ملی ساختمان و محیط زیست
 • معرفی مفهومی جدید تحت عنوان پروانه بهره برداری
 • ایجاد پایگاه اطلاعات ساختمان کشور
 • بررسی اجرای مقررات ملی ساختمان در حوزه بین الملل
 • پروانه اشتغال و حجم زیاد مهندسین دارای پروانه و بدون پروانه
 • آشنایی با سازمان‏های نظام مهندسی در حوزه بین الملل و نقش و مسئولیت آن‏ها
 • آشنایی با مشکلات پیشرو در ارائه خدمات شهرداری‏ها در اصلاحات مورد نیاز
 • آشنایی با آسیب‏های مسئولیت محوله بر مهندسان ناظر و راهکارهای رفع آن
 • مقیاس پروژه‏های عمرانی بر اساس مقیاس آن‏ها و تعریف پیمانکار متناظر آن‏ها
 • آشنایی با نظام‏های حاکمیتی کنترل ساختمان
 • بررسی ساختار و معیارهای اسناد و مجوزهای ساخت و ساز
 • آشنایی با تضامین لازم جهت افزایش و حفظ کیفیت ساخت و ساز
 • مراسم افتتاحیه
 • سخنرانی‏های کلیدی
 • سخنرانی‏های تخصصی
 • پانل تخصصی
 • کارگاه‏ آموزشی
 • کتاب همایش

ساخت و ساز در صنعت ساختمان همواره دارای چالش‏ها و حاشیه‏های متعددی بوده است که باعث کیفیت نامطلوب ساختمان‏ها، انحراف در اخذ تاییدیه‏ مهندسان برای ساختمان‏ها، تضاد منافع طرف‏های درگیر در فرآیند ساخت و ساز یک ساختمان، عدم شفافیت و تقسیم مناسب مسئولیت در میان طرف‏های درگیر و سایر مشکلات موجود که برخی از آن‏ها زاییده عدم وجود سیستم و ظرفیت‏های قانونی و حاکمیتی شده است. این همایش سعی دارد در جهت بهینه شدن فرآیند ساخت و ساز، ارتقای کیفیت ساختمان‏ها، حفظ حقوق بهره برداران و استاندارد شدن مسئولیت‎‏ها در نظام فنی و اجرایی ساخت و ساز گام بردارد و این مهم جز با همکاری و همفکری در میان تمامی ذینفعان فرآیند ساخت و ساز کشور محقق نخواهد شد. این مشارکت با همزمان شدن بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کشور می‏تواند تاثیر بسزایی در بهینه‌شدن فرایند ساخت و ساز کشور داشته باشد.

اخبار همایش

حامیان همایش

لوگوی حامیان همایش مبحث دوم

عضویت در خبرنامه مرکز همایش های صما

مکان برگزاری همایش