پوستر همایش


همایش و نمایشگاه و کارگاه های آموزشی

نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی

تاریخ برگزاری : 9 و 10 و 11 بهمن 1397 -  ساعت 9 تا 17
محل برگزاری : بوستان گفتگو
برگزارکنندگان : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

ثبت نام در همایش و کارگاه های آموزشی