پوستر همایش


همایش ملی

نما و منظر شهری

تاریخ برگزاری : 9 و 10 و 11 بهمن 1397 -  ساعت 9 تا 17
محل برگزاری : بوستان گفتگو
برگزارکنندگان : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

 • رئیس همایش: دکتر پیروز حناچی؛ شهردار تهران
 • دبیر همایش: مهندس سعید ظریف؛ مدیرعامل مجتمع رسانه‏ ای ساختمان
 • پیوند و تقویت تعامل بین اندیشه های طراحی شهری و معماری
 • ارتقای کیفیت محیط و  بهبود سیما و منظر شهری
 • آسیب شناسی نمای ساختمان
 • تبیین معیارهای معماری ایرانی اسلامی در نمای ساختمان یا منظر شهری
 • معرفی مصالح ساختمانی که متناسب با الگوی بومی شهرها
 • مصالح ساختمانی استاندارد
 • تغییر ذائقه سازندگان برای استفاده از نماهای الگو
 • تغییر ذائقه مردم برای ایجاد مطالبه‌گری از سازندگان برای استفاده از نماهای الگو
 •  معرفی نماهای الگو متناسب با فرهنگ شهرها
 • سبک سازی نماها
 • آسیب شناسی نمای ساختمان از منظر معماری و جایگاه در شهر
 • آسیب شناسی نمای ساختمان از منظر سازه
 • ادراک نما(ایده و تعریف نما)
 • نما با توجه به هویت و شهر
 • روانشناسی نما
 • نما و معیارهای زیبایی شناختی
 • نگهداری نما
 • ضوابط نظارت در طراحی و ساخت نما
 • نقش نما در بهینه سازی مصرف انرژی
 • ضرورت های اجرایی نما به منظور رعایت ایمنی
 • نقش نماهای شهری در معیارهای اجتماعی و فرهنگی شهر
 • مناسب سازی نماهای شهری با اهداف و برنامه‏ های فرهنگی و اجتماعی شهر
 • سخنرانی‏ های کلیدی
 • سخنرانی‏ های تخصصی
 • پنل‏های تخصصی
 • کارگاه‏ های تخصصی
 • کتاب همایش
 • نمایشگاه جانبی
منظر شهری به دلیل ماهیت عینی خود به نحوی با حواس انسان درگیر است اما از آنجا که شهر به بازار ساخت‌وساز تبدیل شده، اکثر ساختمان ها به‌صورت انفرادی و بر اساس سلیقه‌های شخصی و جدا از بستر و زمینه  آن طراحی می‌شوند در نتیجه کمتر مجالی برای خودنمایی ذوق و سلیقه طراحان فراهم است و در این بازار شهر و سیمای آن به فراموشی رفته است.
گسترش مشکلات شهری در دهه‌های اخیر و عدم توفیق برخی برنامه‌ها در حوزه برنامه‌ریزی شهری، لزوم تغییر نگرش به شهر با بهره‌گیری از دیدگاهی جامع را ضرورت بخشیده است. در واقع شهر از طریق نماهای شهری دیده می‌‌شود و نما عنصری از شهر و یک تک‌دانه‌‌ شهری است که به زیبایی شهر و منظر شهری کمک می‌‌کند و هویت شهری و خاطرات از طریق همین نماها منتقل می‌شود. به این ترتیب هرگونه طراحی که وارد یک مجموعه می‌شود تاثیرش در ارتباط با کل، مورد ملاحظه قرار می‌گیرد که با در نظر گرفتن همه ابعاد نما، يعنی نمای تك بنا و نما در بستر شهری و محيط پيرامون انجام شود.
این رویکرد، شهر را مستقل از زمان و مکان نمی‌پندارد؛ بلکه آن را موجودی پویا می‌بیند که با خود دامنه، فرهنگ، جامعه و نگاه انسان را تغییر می‌دهد. معماری و منظر شهری به‌عنوان مجموعه‌ای از دانش‌های نوین در حوزه مسائل شهری در جهان سعی دارد با محور قرار دادن سه عامل هویت، زیبایی‌شناسی و عملکرد شهر، به ساماندهی مسائل معماری و شهرسازی پرداخته و برای ارتقا کیفیت مکان از تخصص‌های مختلف بهره ببرد.
این همایش با محورهایی همچون آسیب‌شناسی نمای ساختمان از منظر معماری، ادراک نما و معیارهای زیبایی‌شناختی، ضوابط نظارت در طراحی و ساخت نما، توجه به رعایت ایمنی در اجرای نما و نقش نماهای شهری در معیارهای اجتماعی و فرهنگی شهر تلاشی در جهت تاکید بر لزوم توجه به طراحی نما و جداره‌ها به شکلی هماهنگ و در جهت حفظ ارزش‌های اسلامی-ایرانی است.  تلاشی که با تکیه بر اصول معماری لزوم هماهنگی و همنوایی نمای ساختمان ها به‌عنوان رابط درون و بیرون، محیط مصنوع و طبیعی و سیمای شهر در عین کثرت ساختمان ها، سعی در ایجاد یک وحدت مناسب در منظر شهری دارد.

تصاویر برگزیده از همایش های برگزار شده

1-(13).jpg
1-(2).jpg
1-(9).jpg
1-(20).jpg
حامیان همایش