طراحی نما بعد از احداث سازه نادرست است

عضو هیئت علمی بخش سازه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن اشاره به این مطلب که طراحی و اجرای نما بعد از احداث سازه نادرست است، گفت: با توجه به اینکه برخی از نماها به تیرهای ساختمان متصل هستند، عملا اجرای نما بعد از احداث ساختمان غیر ممکن می شود.

نادر خواجه احمد عطاری در گفتگو با «صما» ضمن اشاره به این مطلب، افزود: علاوه بر اینکه معمار ساختمان باید طراحی لازم را از ابتدای فرایند ساخت و ساز برای نما در نظر بگیرد، مهندس سازه هم باید بارهای وارده توسط نما بر سازه را مورد بررسی قرار دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از نماها متناسب با شرایط زلزله خیزی و اقلیم ما نیست، اظهار داشت: بیش از 90 درصد نمای ساختمان های امروز سنگی است که متاسفانه در بیشتر موارد به شکل غیر اصولی اجرا می شود و می تواند حادثه آفرین باشد؛ همچنان که در زلزله کرمانشاه هم شاهد بودیم که اغلب نماهای سنگی فرو ریخته بود.

عضو هیئت علمی بخش سازه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه بر خلاف سالهای دورتر، اخیرا اقدامات خوبی از طرف شهرداری تهران انجام می شود.

خواجه احمد عطاری با بیان اینکه سطح دانش فنی معماران کشور ما در مقایسه با کشور های توسعه یافته پایین است، افزود: علیرغم اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با همکاری شهرداری چند دوره های آموزشی برای مهندسان برگزار کرد اما واقعیت این است که هنوز با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم.

عضو هیئت علمی بخش سازه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مورد علت این عقب ماندگی گفت: موضوع نما سالهاست در کشور ما مسکوت مانده است. کما اینکه نشریه 714 سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولین ضابطه مدون در مورد نمای ساختمان است و چند سالی زمان برای آشنایی مهندسان نیاز است.

وی با بیان اینکه دانش فنی مهندسان ما در زمینه اجزای سازه ای بالاتر از اجزای غیر سازه ای است، خاطر نشان کرد: علاوه بر نوپا بودن که به آن اشاره کردیم، فقدان آموزش های لازم در این عقب ماندگی بسیار تاثیر گذار بوده است. به طور مثال متاسفانه با وجود اینکه سازمان نظام مهندسی در این رابطه بر اساس قانون وظیفه دارد، اقدام قابل توجهی انجام نداده است.