اجرای همایش

دعوت از میهمانان همایش
برنامه ریزی کنداکتور سخنرانان
اجرای همایش

امور رسانه و تبلیغات

طراحی پوستر و کاتالوگ همایش
راه اندازی وب سایت همایش
تعامل با رسانه ها.

کمیته اجرائی همایش

برنامه ریزی امور اجرایی همایش
تعیین وظایف تیم اجرایی.
ثبت نام مدعوین

مقدمات اولیه برگزاری همایش

تحقیق و بررسی موضوع همایش
تشکیل کمیته علمی و محتوایی
عقد قرارداد های لازم

تصاویری منتخب از همایش های برگزارشده

ارتباط سریع باما