همایش های صنعت ساختمان ایران

برنامه‌ریزی و اجرای همایش‌ها، سمینارها و کنفرانس‌ها و برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی ، برگزاری نمایشگاه های تخصصی از جمله فعالیت های این دپارتمان می‌باشد.
مرکز دائمی همایش‌ها و کنفرانس های صما هم ‌اکنون یکی از مراکز مهم برنامه‌ریزی و برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی در عرصه صنعت ساختمان کشور به شمار می‌آید که تجربه برگزاری برنامه‌های گوناگونی نظیر همایش توسعه‌دهندگان پروژه‌های مسکن و ساختمان ایران، اولین و دومین نشست اتاق فکر صنعت ساختمان کشور، همایش شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ، همایش انبوه سازی در دولت تدبیر و امید و... از دستاوردهای این مجموعه است.
این دپارتمان زیر مجموعه هولدینگ رسانه ای صتعت ساختمان کشور می باشد.

حامیان همایش های صما

برگزار شده و یا در حال اجرا

تصاویری منتخب از همایش های برگزار شده

عضویت در خبرنامه مرکز همایش های صما