در حال برگزاری / دومین همایش توسعه دهندگان
در حال برگزاری / دومین همایش شناسنامه فنی ملکی
اولین همایش توسعه دهندگان /برگزار شده
اولین همایش شناسنامه فنی ملکی / برگزار شده
همایش انبوه سازان / برگزار شده

anboohsazan

نمایش پوستر همایش

با همکاری شرکت تعاونی انجمن صنفی

انبوه سازان تهران (تام)

16 دی ماه 1392

 

 

baner-bargozari-hamaesh.gif