پوستر همایش


همایش و نمایشگاه و کارگاه های آموزشی

نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی

تاریخ برگزاری : 9 و 10 و 11 بهمن 1397 -  ساعت 9 تا 17
محل برگزاری : بوستان گفتگو
برگزارکنندگان : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

مقدمات اولیه برگزاری همایش

تحقیق و بررسی موضوع همایش
تشکیل کمیته علمی و محتوایی
عقد قرارداد های لازم

کمیته اجرائی همایش

برنامه ریزی امور اجرایی همایش
تعیین وظایف تیم اجرایی.
ثبت نام مدعوین

امور رسانه و تبلیغات

طراحی پوستر و کاتالوگ همایش
راه اندازی وب سایت همایش
تعامل با رسانه ها.

اجرای همایش

دعوت از میهمانان همایش
برنامه ریزی کنداکتور سخنرانان
اجرای همایش

تصاویری منتخب از همایش های برگزارشده

ارتباط سریع باما